Köpevillkor

Aleris Heart Center AB

Olivecronas väg 1, 113 61 Stockholm

08-128 693 00 / butik@aleris.se

Organisationsnummer: 556380-0431

 

1. Allmänt

1.1. Dessa köpevillkor (”Köpevillkoren”) avser och reglerar din tillgång till och din användning av den här webbplatsen (”Webbplatsen”), inkluderat men inte begränsat till köpen och försäljningen av produkter genom Webbplatsen.

1.2. Aleris Heart Center AB (”Aleris” eller ”vi”, ”oss”, ”våra”) säljer varor via internet till privatpersoner i Sverige med personnummer. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. För kortköp där kunden är minderårig ansvarar fullmaktsgivaren för kortet. En ytterligare förutsättning för att genomföra köp på Webbplatsen är att du godkänner Köpevillkoren.

1.3. Allt innehåll på Webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Aleris eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

1.4. Produkter som säljs på Webbplatsen av Aleris åtföljs av manual/bruksanvisning i fysisk och/eller digital form.

2. Personuppgifter

2.1. I samband med din beställning behandlar vi personuppgifter om dig såsom krävs för att fullfölja beställningen, att meddela orderstatus, leveransbesked och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. I samband med beställningen har du även möjlighet att samtycka till ytterligare behandling, såsom att vi sparar din mejladress och uppgifter om dina tidigare köp för att informera dig om kampanjer och nyheter.  All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

2.2. Informationen du lämnar om dig själv används av Aleris och våra samarbetspartners för betalning och leverans av din beställning. Aleris garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till obehörig tredje part. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

2.3. Aleris använder cookies för att förbättra upplevelsen på Webbplatsen. I samband med att du besöker Webbplatsen får du möjligheten att bestämma över hur cookies används och samtycka till användningen av cookies.

2.4. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter eller i fall då kunden har betalningsanmärkningar.

3. Beställning

3.1 En beställning anses vara genomförd när du godkänner våra Köpevillkor, det vill säga att du erkänner betalningsskyldighet för den beställda ordern, förbinder dig att följa angivna Köpevillkor och att du tagit del av informationen om hantering av dina personuppgifter.

3.2 Avtal om köp träffas först när Aleris bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit vid beställningen. Observera att din beställning endast kan bekräftas om vi kan fastställa och ta del av dina uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket. I enskilda fall har vi rätt att neka en beställning.

4. Betalning

4.1. I kassan kan du välja mellan betalsätten direktbetalning, faktura eller delbetalning via Klarna. Vid betalning via Klarna behöver du godkänna Klarnas tjänstevillkor varvid ett avtal mellan dig som kund och Klarna upprättas. Se Klarnas aktuella villkor på https://www.klarna.com/se/villkor/.

4.2. Aleris har rätt att göra en kreditkontroll där så krävs för att kunna bevilja kredittid.

5. Priser & Avgifter

5.1. Samtliga priser till privatpersoner anges i svenska kronor inklusive moms. De priser som appliceras på produkten är de som är gällande vid tidpunkten då du beställer din produkt och anges i din orderbekräftelse. Frakt- och fakturakostnader kan tillkomma och synliggörs då i kassan i samband med angivet totalbelopp.

5.2. Aleris reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls vi rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

6. Leverans

6.1. Allmänt

6.1.1. Leverans sker via någon av Aleris samarbetspartners (t.ex. PostNord eller DHL). Du kan välja mellan leverans till närmaste utlämningsställe eller hemleverans till dörren. Leverans till närmaste utlämningsställe sker normalt inom två till sex (2-6) arbetsdagar. Hemleverans sker på överenskommen le[1]veransdag och tidsintervall, dock tidigast nästkommande helgfria vardag efter aviseringsdagen som infaller 0-2 dagar från det att paketet hämtats av transportbolaget. Leveranstiderna kan dock variera beroende på val av produkt. Vid köp av ”Beställningsvara” kan leveranstiderna vara upp till flera veckor. Aleris lämnar inte några förseningsgarantier och vi tillåter endast leveransadresser inom Sverige.

6.1.2. Information om var och när din försändelse ska hämtas/levereras ges av transportbolaget via SMS eller telefonsamtal eller annan vald aviseringsmetod.

6.1.3. Vi bevakar din beställning och vid eventuell leveransförsening ser vi till att om möjligt meddela dig med anledning av ny leveranstidpunkt.

6.1.4. Du har rätt att häva köpet vid leveransförseningar, i det fall att förseningen är av väsentlig betydelse för dig eller om du innan avtalets ingående har meddelat Aleris att tidpunkten för avlämnandet av produkten är avgörande för att du skulle ingå avtalet. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundtjänst om du önskar häva ditt köp.

6.1.5. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till transportbolaget som levererar din order. Risken för varan övergår på dig som kund när du har mottagit varan. Varan anses som avlämnad och levererad när du själv eller någon annan som handlar å dina vägnar, har fått varan i besittning.

6.1.6. Du bör i eget intresse vid mottagandet undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador eller transportskador. Vid eventuell upptäckt av transportskada bör detta anmälas skyndsamt och utan dröjsmål till vår kundtjänst.

6.1.7. Aleris baserar sina transportavgifter på den geografiska täckningen av postnummer. I vissa fall täcker samma postnummer både fastland och öar vilket omöjliggör hanteringen av frakttjänster på ett korrekt sätt. Som regel avlämnas varorna på en färjeterminal där kunden ansvarar för upphämtning.

6.2. Leverans till utlämningsställe

6.2.1. Om du ska hämta ut din försändelse hos ombud ligger försändelsen normalt kvar i sju (7) dagar från det att du mottagit aviseringen. För ej uthämtade försändelser sker en så kallad ombudsretur. Varorna i din ombudsretur hanteras som returer och läggs ut till försäljning på nytt. Vi återbetalar dig för hela orderns värde med avdrag för en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad.

6.2.2. Fraktkostnaden vid leverans till utlämningsställe baseras på paketets storlek och anges i samband med sammanställning av din order innan du går vidare till betalsteget i kassan.

6.3. Hemleverans

6.3.1. Om du har köpt till hemleverans ska du befinna dig på avtalad tid och plats för emottagande. Vid utebliven hemleverans som uppstår genom att du ej tar emot försändelsen trots överenskommen leverans med transportbolaget debiteras du för de kostnader som uppstår i samband med den uteblivna hemleveransen.

6.3.2. Hemleverans förutsätter att transport med lastbil kan ske på allmän väg fram till leveransplatsen och att transporten kan ske utan att behöva använda en eller flera färjor (eller motsvarande). Gotland är dock ett undantag gällande denna bestämmelse.

6.3.3. Fraktkostnaden vid hemleverans baseras på paketets storlek och anges i samband med sammanställning av din order innan du går vidare till betalsteget i kassan.

6.4. Specialleveranser

6.4.1. I det fall du köper en tjänst, t.ex. en sömnapnéutredning, som inkluderar hemlåning av medicinteknisk utrustning kvarblir äganderätten till utrustningen hos Aleris och vi förbehåller oss rätten att boka in en snar retur av utlånad utrustning. Om utrustningen inte återlämnas enligt planerad retur står du som kund för kostnaden för ny upphämtningstid som ska inbokas snarast möjligt. Om utrustningen trots det inte återlämnas inom sju (7) dagar från första planerade upphämtningstid debiteras du en kostnad motsvarande utrustningens värde. Efter full erlagd betalning av utrustningens värde övergår äganderätten till dig och du betraktas därefter som ny ägare av utrustningen.

7. Ångerrätt & Returer

7.1. Ångerrätt enlig lag. Som privatkund (konsument) har du alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). För att nyttja din ångerrätt måste du kontakta och tydligt meddela oss om detta inom fjorton (14) dagar från mottagandet av varan. Meddelandet lämnas till vår kundtjänst och mottagandet av meddelandet bekräftas av Aleris utan dröjsmål på ett sätt som är tillgängligt för dig. Som konsument har du dessförinnan rätt att utan kostnad öppna förpackningen (gäller ej varor undantagna från ångerrätten, se punkt 7.2 och 7.3) för att kontrollera, inom rimliga gränser, att och hur varan fungerar. Varan får inte användas, hanteras oaktsamt eller skadas. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan/varorna i beställningen. Om det avser en regelbunden leverans av varor under en viss tid börjar ångerfristen löpa när varorna i den första leveransen levereras. Varan ska återsändas till Aleris senast fjorton (14) dagar efter meddelande om nyttjande av ångerrätten.

Som konsument ska du vidta rimliga försiktighetsåtgärder vid återsändandet av varan, den ska vara väl emballerad och i ett oförändrat skick för att du ska få möjlighet till återbetalning. Observera att du som kund betalar för returfraktkostnaden och att du även enligt lag kan bli ersättningsskyldig för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Exempel på hanterad vara i större omfattning än nödvändigt kan t.ex. vara en produkt som återsänds smutsig, saknar manual, originalkartong, tillbehör eller som använts. Med använd syftar vi på att varan är brukad eller använd utöver att bara vara provad (som riktlinje för vad prova innebär, kan du utgå ifrån hur du hade tillåtits att prova den aktuella produkten i en fysisk butik).

7.2. Undantag från ångerrätt/retur. Vissa varor är undantagna från ångerrätten och kan ej returneras vid bruten förpackning. Det gäller t.ex. hygienartiklar, medicintekniska produkter, specialbeställda varor, offererade varor och varor med personlig prägel. Exempel på dessa varor kan vara ansiktsmasker, CPAP-utrustning, provtagningsenheter, blodtrycksmätare med plombering, stetoskop med gravyr eller broderad vara. Alla undantag kan du läsa om i 2 kap. 1 och 11 §§ Distansavtalslagen. Lagen återfinns på Riksdagens webbplats. Du kan också läsa mer på www.konsumentverket.se.

 

7.3. Varor med personlig prägel. Vid beställningar där en vara påbörjat sin tillverkningsprocess efter kundens specifika önskemål som i t.ex. fallet med en bettskena, gäller inte ångerrätten. Efter det att kunden godkänt Aleris Köpevillkor i kassan samtycker också kunden till att Aleris påbörjar fullgörandet av beställningen.

 

7.4. Returer med tillämpad ångerrätt. Returer får endast skickas till nedan angiven adress, t.ex. som postpaket med spårning via PostNord eller som Företagspaket. Varan ska vara väl emballerad. Returer som har ofullständig eller avvikande returadress eller som saknar delar av efterfrågad information nedan kan nekas. Likaså returer som skickas som t.ex. rekommenderat, postförskott eller frisvar. Kunden står alltid själv för returkostnaden och har ansvaret för varan till dess den har mottagits av oss.

Adress för retur:

Aleris Sömnapné Ehandel Retur

Godsmottagningen Retur

Olivecronas väg 15

113 82 Stockholm

Information som ska bifogas tillsammans med varan i returpaketet:

a) Ordernummer (finns i din orderbekräftelse)

b) Ditt namn och dina kontaktuppgifter

c) Namn och antal på de artiklar som returneras

7.5. Återbetalning. Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum, det gör du på klarna.se. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom fjorton (14) dagar från det att du lämnat meddelande om att avtalet frånträtts. Om du har betalat med faktura överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort. Om du har köpt en tjänst från Aleris och om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

8. Reklamation

8.1. Som privatkund har du alltid tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen på varor som inhandlats hos Aleris.

8.2. Reklamationsrätten täcker varor eller tjänster som är felaktiga enligt Konsumentköplagen eller Konsumenttjänstlagen. Som privatkund ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst och anmäla felet samt beskriva på vilket sätt eller hur det är fel på varan eller tjänsten. Anmälan om felet ska ske inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om fel som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten eller tjänsten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss.

8.3. Som handlare har vi alltid rätt att utan motivering laga eller omleverera varan till dig. Vid fel av väsentlig betydelse kan köpet i vissa fall hävas, små fel kan aldrig utgöra grund för att häva ett köp.

9. Garanti

9.1. Sedvanliga garantier lämnas på produkter eller tjänster där garanti är tillämpligt. Eventuella garantier är giltiga i Sverige och endast för förstahandsköpare. Mer information om tillämplig garanti finns i respektive produkts bruksanvisning.

9.2. Garantin gäller från varans ursprungliga inköpsdatum. Garanti kan endast åberopas av varans ursprungsköpare. Inköpskvitto måste uppvisas för att garantin ska gälla.

9.3. Garantin gäller inte varor som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod/produkter.

9.4. Garantin gäller inte om varan har använts i annat sammanhang än för det den är avsedd för.

9.5. Garantin gäller heller inte transportskador eller demoexemplar.

10. Ansvar

10.1. Aleris ansvar mot dig som är konsument följer av konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Aleris ansvar är vidare begränsat till skador som du som köpare lider som beror på hinder som varit inom Aleris kontroll. Skador som orsakats på grund av hinder utanför Aleris kontroll och som Aleris inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med vid köpet samt vars följder Aleris inte skäligen kunnat undvikit eller övervunnit, omfattas således inte av Aleris ersättningsskyldighet.

10.2. Informationen på Webbplatsen är enbart till för informationssyfte och ska inte på något vis anses som pålitlig som substitut för medicinsk rådgivning av kvalificerad rådgivare. Innan du vidtar någon förändring i din vård bör du alltid konsultera en läkare eller annan kvalificerad rådgivare. Även om Aleris noga granskar den information som tillhandahålls på Webbplatsen kan vi varken garantera eller ta ansvar för informationens riktighet och vi tar inte ansvar för innehållet på vår Webbplats.

10.3. Bilder eller andra illustrationer på Webbplatsen tillhandahålls enbart i informativt syfte. Vänligen se din orderbekräftelse för mer exakt information om din produkt. Produktbilderna på Webbplatsen garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

10.4. Aleris ska inte hållas ansvariga för oriktigheter på Webbplatsen, inkluderat men inte begränsat till produktbeskrivning, tekniska specifikationer, oriktiga priser, lageruppskattning eller annan oriktig information. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella uppenbara felaktigheter och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen i enlighet med detta när som helst.

10.5. Webbplatsen kan innehålla länkar till eller möjliggöra användandet av tredje parts webbplatser, tjänster eller innehåll. Aleris är inte ansvarig för sådan information från tredje part. Du som kund är ansvarig för hur du använder dig av information från tredje part och du kan även komma att omfattas av andra villkor vid användandet av sådana webbplatser eller övrig information från tredje part.

11. Immateriella tillgångar

11.1. Webbplatsen och dess innehåll, särdrag, funktionalitet och design är och förblir Aleris exklusiva egendom. Våra immateriella tillgångar, innefattande men inte begränsat till, varumärken, företagsnamn och produktnamn, bilder, designer, logotyper, ljudfiler och videofiler, layout och information om produkter får inte användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas eller återförsäljas, ändras, nedladdas eller på annat sätt utnyttjas utan vårt uttryckliga samtycke.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationerDu kan även gå vidare med ditt klagomål på EU:s gemensamma tvistlösningssida, den hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

13. Force Majeure

13.1. Aleris ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, såsom exempelvis men inte begränsat till underlåtelse att leverera produkter eller i övrigt uppfylla våra åtaganden enligt Köpevillkoren (direkta skador) eller utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter (indirekta skador) där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure). Dessa omständigheter innefattar men är inte begränsade till naturkatastrofer, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande.

Köpevillkoren är senast uppdaterade 2021-11-16

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen